Marea, 2011. 164 x 205. Estampa digital sobre papel vegetal